Автори / източници
Георги Павлов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Залагане на менителнични ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Подведомственост на гражданскоправни спорове с международен елемент на българските съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Менителничните сделки и каузалните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Абсолютните възражения по менителничните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Давност при менителничното поръчителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01