Автори / източници
Живко Бонев, ст.н.с., д-р, д.е.с

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Отчитане на нетекущите активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Разчети със собствениците в капиталови дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Счетоводно и данъчно третиране на липсите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Съдържание на приложението към финансовия отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Оценка на стоково-материалните запаси при тяхното отписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Общи бележки относно финансовите отчети за 2003 г., съгласно международните стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

МСС 35 ­ Преустановяващи се дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Архивиране и съхранение на счетоводните документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Отчитане на дивидентите в акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Доход на акция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Промените в цените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Разходите за опазване на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Консолидирани счетоводни отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Организацията на счетоводството и счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Фирите и бракът на материални запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01