Автори / източници
Мариус Кацарски

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Болнична медицинска помощ в НРД-2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Достъп на пациентите до лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Стоматологичната помощ съгласно Националния рамков договор ­ 2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Правата и задълженията на пациентите според НРД-2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Лекарствена политика на националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съгласно националния рамков договор (НРД)-2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Общопрактикуващият лекар и общите програми по управление на здравни приоритети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Санкции при неизпълнение на договор между НЗОК и лечебно заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Санкции при неизпълнение на договор между НЗОК и лечебно заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Медицински и финансов контрол по изпълнение на договорите с НЗОК от изпълнителите на извънболнична помощ и аптеките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Качество на болничната медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Условия и ред за оказване на болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Договаряне с изпълнители на болнична помощ ­ НРД 2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Заплащане за първичната извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Програмите за здравни приоритети и експертизата на работоспособността ­ новост в разпоредбите на НРД ­ 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Условия и ред за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и нейното заплащане по нрд ­ 2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Условия и ред за оказване на първична извънболнична медицинска помощ съгласно Националния рамков договор за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Изискване за сключване на договори с изпълнители на извънболнична медицинска помощ съгласно НРД за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Някои основни положения относно първичната и специализираната извънболнична стоматологична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Някои основни положения при оказването на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Здравното осигуряване - категории задължени лица и размер на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Национален рамков договор с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Столична здравно-осигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01