Автори / източници
Иванка Алексиева

Намерен 1 документ

Осигурителни вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица" през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Алексиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01