Автори / източници
Петя Радомирова

Намерен 1 документ

Нови положения в правната уредба на кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Радомирова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01