Автори / източници
Ваня Димитрова

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Ревизиите по реда на чл. 122 допк или за облагането „по аналог“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Необжалваеми актове по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Регистрация, отчетност, срокове и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за доставки по чл. 21, ал. 6 ЗДДС – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Контрол върху стоки с висок фискален риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по съдебен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Подаване на жалба срещу ревизионен акт и срокове за произнасяне от компетентните органи по приходите в производството по административно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, реализирани от селско, водно и горско стопанство, от упражняване на свободна професия, както и от други извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01