Автори / източници
Симеон Божанов, проф. д-р

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Екологични проблеми, свързани с възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Божанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Екологичните проблеми в процеса на приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Божанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01