Автори / източници
Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Произход от майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Относно оспорването на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Завещателни разпореждания под условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Понятие и правна уредба на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Сделката завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Правни признаци на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Свобода на завещаване и нейните граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Способност за извършване на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Форма на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Съдържание на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Отмяна на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Недействителност на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Завещание - приращение, заместване, субституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава първа - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава втора - Сключване на брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава шеста - Произход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава седма - Родство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Първо изменение на Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Международно осиновяване на дете - български гражданин от български гражданин с обичайно местопребиваване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Родство и сватовство по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Новият Семеен кодекс - Преглед на най-важните промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

За производството по дела за гражданско състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Произходът на децата от фактическото съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

За договора за партньорство при фактическото съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

За брачния договор. Нова правна уредба на съпружеските имуществени отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Кодексът на международното частно право и наследяването по завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Кодексът на международното частно право и наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Основни положения на българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Наследяването при фактическото съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Въпроси на приемането на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Законът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01