Автори / източници
Стела Юрчиева

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Права на трудоустроените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стела Юрчиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Увеличен размер на обезщетението поради пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стела Юрчиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Прекратяване на трудов договор поради забава на плащането от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стела Юрчиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Майка с дете до тригодишна възраст е защитена от закона при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стела Юрчиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01