Автори / източници
Боян Балевски

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Правата на кредитора с ипотека върху недвижим имот от масата на несъстоятелността в производството по част IV от ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боян Балевски
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Някои въпроси при очертаване обхвата на приложното поле на разпоредбата на § 2 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боян Балевски
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01