Автори / източници
Валери Димитров

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

За предмета на дейност на инвестиционното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Правен режим на дейността на Централния депозитар за ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Новият Валутен закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01