Автори / източници
Ваня Никова

Намерени 96 документа
подредени по дата на публикуване

Относно правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Как ще се пенсионираме през 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Как ще се пенсионираме през 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Изплащане на „коледни добавки“ към пенсиите за декември 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Въпроси и отговори по пенсиите – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Въпроси и отговори по пенсиите - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Въпроси и отговори по пенсиите - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Въпроси и отговори по пенсиите - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Въпроси и отговори по пенсиите - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Преизчисляване на отпусната пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Преизчисляване на отпусната пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 13/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 14/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 14/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 13/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 11/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 12/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 12/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 11/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

За определяне категорията на труд при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

За определяне категорията на труд при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Зачитане на стаж за пензия по КЗОО за време до 1 юли 1975 г., когато земеделския стопанин-кооператор не е изработил по уважителни причини определения минимум работни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Зачитане за стаж за пенсия по КЗОО на земеделски стопанин-кооператор за времето от 9 септември 1944 г. до 1 януари 1957 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Добавки за деца-инвалиди и месечни помощи за деца до 18-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Придобиване на право на пенсия като кадрови военнослужещ или като цивилно лице при недостатъчен осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Доказване на трудов стаж в ткзс при изгубени ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Доказване на трудов стаж в ткзс при изгубени ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Категория труд и доказателства при работа в среда с йонизиращи лъчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Еднократно преизчисление на индивидуалния коефициент на пенсията от 1 юли 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Кога се ползват правата за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Включват ли се допълнителните възнаграждения за лекторски часове при определяне размера на пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Промени в кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване по условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Категория труд на товаро-разтоварните работници и железопътните механизатори от железопътните гари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01