Автори / източници
Пламен Борисов

Намерен 1 документ

Неравноправните клаузи в договорите според Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Борисов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01