Автори / източници
Красимира Узунова

Намерени 179 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - На министъра на финансите се възлага да одобрява образци на заявления и документи, издавани от общините - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Служебно уведомяване от страна на АВ и АГКК на общините при промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в имотния регистър и кадастрални
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Създават се разпоредби, регламентиращи по нов начин данъчните преференции за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление по реда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Предоставяне по електронен път на данни от регистрите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма и ИА „Морска администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Предвижда се данъкът върху плавателните средства да се определя от служител на общинската администрация, въз основа на данни от регистъра на к
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Въвежда се патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Въвежда се задължение на министъра на туризма за предоставяне на информация по електронен път към Министерство на финансите за целите на опред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Промени в Приложение № 2 към закона - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) - Преходни и заключителни разпоредби - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Видове услуги, за които се дължи такса – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Дейности, включени във всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - План-сметка за разходите по предоставяне на услугите – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Основи за определяне на таксата – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Определяне броя на ползвателите на услугите в имота – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Хипотези, при които не се дължи такса – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Административнонаказателни разпоредби – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 от закона – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Момент на влизане в сила на новата уредба – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Събиране на такси от концесионера – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане след служебно прекратяване на регистрацията за движение – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане при кражба на превозно средство – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Отпадане на облагането на специализирани ремаркета – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Облагане на четириколесни превозни средства, определени с Регламент (ЕС) № 168/2013 – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Освобождаване от данък на електрически превозни средства от категории L5е, L6е и L7е – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Изменение на формулата за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Такса за предоставяне на данни по чл. 87, ал. 11 ДОПК – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Формиране на отчетна стойност на сгради – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 1/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 2/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 3/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 4/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Данък върху таксиметров превоз на пътници – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Промяна в данъчно задължените лица - чл. 11, ал. 4 ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Ограничаване на административните разходи при формиране на размера на таксите за административни услуги – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Съкращаване на срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Санкция за непредоставяне на информация по чл. 5а ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Актуални въпроси по прилагането на ЗМДТ, пораждащи нееднородна практика – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на превозните средства на Държавна агенция „Технически операции“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от такса за битови отпадъци на поземлените имоти, върху които са построени храмове, молитвени домове и манастири - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отлагане на действието на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Цени за ползване на зоните за паркиране в населените места - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на земи, намиращи се в строителните граници на населените места, за които липсва ПУП - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Постройки, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на сгради, принадлежащи на нотариуси и по- конкретно как следва да се облагат недвижимите имоти, собственост на нотариуси, като имущества на физически лица или н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на имоти на земеделски производители - физически лица - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на сградите на студентски общежития, публична държавна собственост, предоставени за управление на държавни висши учебни заведения - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Орган, компетентен да установи и издаде документ за наличие на „лошо физическо състояние“ на сграда, необходим при изчисляване на данъчната оценка по Приложение № 2 към З
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Доказателства, които могат да бъдат представени при премахване на сгради - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на товарни автомобили с технически допустима максимална маса под 12 тона - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък върху превозните средства отделно на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Подаване на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ при липса на данни за МПС в регистъра на „Пътна полиция“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отказ от право на собственост върху МПС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Дължимост на данък за МПС, задържано от органи на съдебната власт - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Налагане на административнонаказателна санкция - глоба за неподаване в срок на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за придобито моторно превозно средство преди 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Задължения, които следва да отразява документът за платен данък върху превозните средства по чл. 264, ал. 2 ДОПК, изискван при прехвърляне на моторно превозно средство -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на такива имоти в капитала на търговско дружество и момент, от който собс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Процесуални действия при смърт на лице, настъпила в хода на изпълнително производство - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Лихви при прихващане на задължение и вземане на едно лице в хипотезата, в която задълженията на лицето са възникнали след вземането му - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Промените в Закона за местните данъци и такси,в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. - Отпадане на декларирането на пътни превозни средства – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Създаване на централизирана база данни по местни данъци и такси – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Подаване на декларации по електронен път – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Задължение за съобщаване на данъка – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Промяна на началото на срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Определяне на лицата, които подават декларации за имущества, освободени от данък – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Отлагане на забраната за определяне размера на таксата върху данъчната оценка, балансовата стойност или пазарната цена на имота – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Освобождаване от данък на електрически мотоциклети и мотопеди – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Изготвяне на методика за разходите и основите за определяне на таксата за битови отпадъци – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Данъчни облекчения за превозни средства – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на електрически автомобили – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на молитвени домове, храмове и манастири – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Такса за битови отпадъци – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Принцип на компенсиране на общинските бюджети – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Преференции за сгради, сертифицирани по реда на Закона за енергийната ефективност – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на необлагаем минимум за недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Облагане на сградите на студентските общежития – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Туристически данък – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на административнонаказателна отговорност за едноличните търговци – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Новите данъчни преференции за превозни средства по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Определяне на данъчна оценка на сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>