Автори / източници
Велко Джилизов

Намерени 166 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Единен частен мораториум за временно спиране на плащанията по банкови кредити в условията на пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Преглед на последните промени в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Последни промени в Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Промени в Наредба № 2 от 2006 г. и Наредба № 8 от 2014 г. за одобренията и разрешенията на БНБ относно капиталовите инструменти и буфери на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Нов регистър на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Промени в изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Законови възможности за преструктуриране на дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Правно положение на договорните фондове по новия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Правeн режим и изисквания към дейността на дружествата за електронни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Правни възможности за прехвърляне на права по банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Запориране на банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Предоставяне на заеми, обезпечени със залог на движими вещи от заложните къщи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Правен режим и изисквания към дейността на заложните къщи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Правeн режим на договора за потребителски кредит по новия закон за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Доверително управление на средствата на инвеститора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Отговорност на доставчиците на платежни услуги при използване на платежни карти в интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Допълване на уредбата за условията и реда за изпълнение на платежни операции и откриване на банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Правeн режим и изискванията към дейността на платежните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Срокове и условия за изпълнение на платежни операции по новия Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Правна уредба на договора за платежни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Обхват на системата за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Какво представлява интернет - банкирането - Видове финансови услуги, предлагани от разстояние на банковия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Нова правна уредба за определяне цената на акциите на публичните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Промени в уредбата за вписване и отписване на публични дружества в регистъра на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Статут на обектите за безмитна търговия след последните промени в Закона за безмитната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Новият Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Промени в уредбата на маржин покупките, късите продажби и заемите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Заповедното производство по новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Правно положение на дружествата за налични парични преводи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Правно положение на застрахователните и презастрахователните дружества след промените в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Придобиване и изплащане на държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Нов регламент на придобиването и търговията с държавни ценни книжа (ДЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Правно положение на инвестиционните посредници по новия Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Нови възможности за търговия с финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Правен режим на финансовите услуги, предоставяни от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Промени в режима за износ и внос на валутни ценности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Застраховане на банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Правeн режим на лизинга след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Правен режим на договора за ескроу сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Правно положение на търговците като обезпечители по договора за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Правно положение на кредитните институции след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Новата уредба на финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Новият Закон за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Правно положение на договорните фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Регистрация на акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на командитно дружество с акции
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на обединения на търговски дружества
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на клон от чуждестранно лице в страната
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Обща процедура по вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства за търговците
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прехвърляне на търговско предприятие, включително поемането на предприятието на едноличния търговец от неговите наследници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и трети лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Приемане, напускане и изключване на съдружници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Изключване на акционер в акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението върху дружествени дялове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението върху търговско предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението, както и прехвърлянето на безналични акции от акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Увеличаване и намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Увеличаване и намаляване на капитала на акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Освобождаване на управител на ООД, освобождаване на членове на управителни или контролни органи на ад по искане на управителя, съответно на члена на управителния или контролния орган на дружеството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>