Автори / източници
Емилия Петкова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

В очакване на eлектронното възлагане на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Пряко предоставяне на концесии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01