Автори / източници
Емилия Петкова

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки - Използване на електронен търг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки - Електронен каталог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Гаранции за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Сключване на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Електронни фактури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Основания за изменение на договорите за обществена поръчка и рамковите споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Приложими актове на правото на ЕС относно елект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Съществени изисквания на директивите на ЕС в об
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Разработване и обхват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на първия етап на ЦАИС ЕОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на втория етап на ЦАИС ЕОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Изисквания към електронната платформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Практически аспекти на работа с електронната платформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Уредбата на електронното възлагане на обществени поръчки до октомври 2018 г. и причини за промените в ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Нови моменти в ЗОП, свързани с електрон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Актуалната уредба на електронното възла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

В очакване на eлектронното възлагане на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Пряко предоставяне на концесии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01