Автори / източници
Емил Алексиев

Намерени 21 документа
подредени по дата на публикуване

Ново законодателство за защита на потребителите в областта на потребителските кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

ЕС определя нови стандарти за безопасност на стоките за отглеждане на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Правната уредба на медиацията в европейското и в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Правната уредба на предоставянето на финансови услуги от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Европейска Харта за правата на потребителите на енергия – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Европейска Харта за правата на потребителите на енергия - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Новата европейска директива за договорите за потребителски кредит и защитата на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Безопасност на детските играчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Нови изисквания за безопасност на запалките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Новото законодателство за защита здравето и безопасността на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Законодателство за защита на потребителите при предоставяне и ползване на потребителски кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Новият Закон за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Въвеждане на Директива 2001/95/ЕС за обща безопасност в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Изискванията на Директива 2001/95 за обща безопасност на стоките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия и необходимостта от приемането на ново законодателство за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Сближаване на българското законодателство за защита на потребителите с европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Договореностите по преговорната глава 23 "Защита на потребителите и тяхното здраве"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Гарантиране правото на информация на потребителите чрез определяне на изисквания за етикетиране на стоките и за обозначаване на цените на стоките и услугите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01