Автори / източници
Георги Илиев, доц. д-р

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Списък на задължителните и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в предприятието
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

Нови изисквания за микроклимата на работните места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на трудза периода 2014-2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Кампания „Здравословни работни места - Да работим заедно за превенция на риска“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Списък на задължителните и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Поддържане на работното място в безопасно състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Практически аспекти на провеждането на периодично обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Промени в техническото законодателство за машините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Нова Наредба за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по осигуряване на ЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Нова стратегия на Европейския съюз за 25% по-малко трудови злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

От оценяване на риска ­ към управление на здравето и безопасността при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Промени в нормативната уредба за трудови злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Основни моменти в Закона за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01