Автори / източници
Веска Димитрова

Намерени 90 документа
подредени по дата на публикуване

Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Авансово облагане по ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, получени от стопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Облагат ли се командировъчните пари, изплащани на управителя на търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Авансово облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, получени от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Данъчно третиране на получените от физическите лица награди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Данъчно третиране на разходите за командировки в страната и чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Данъчно облагане на доходите на физическите лица, получени от използване на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Промени в реда за ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Изменения в режима на облагане на доходите, получени по застрахователни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Облекчение за дарение при определяне на данъчното задължение по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Данъчно облагане на доходите от управление и контрол на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Нови моменти при данъчното облагане на доходите на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Данъчни облекчения за направени вноски за доброволно осигуряване и за премии (вноски) по застраховки “Живот”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Данъчно облагане на доходите на нотариусите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 11/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 12/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Данъчно облагане на застрахователните обезщетения - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Данъчно облагане на застрахователните обезщетения - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Данъчно облагане на доходите от продажба на акции и дялове в търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Данъчно облагане на едноличен търговец - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Данъчно облагане на едноличен търговец - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Данъчно облагане на еднократните трудови доходи ­ 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Данъчно облагане на еднократните трудови доходи ­ 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Авансово облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Определяне на годишното данъчно задължение за доходите, получени през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Данъчно облагане на обезщетенията по чл. 139г от Закона за съдебната власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Данъчно облагане на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Облагане на доходи, получени от чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Облагане на доходите, получени от доброволнопенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Въпроси относно данъчното облагане на доходитеот трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Ползване на данъчно облекчение за доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Облагане доходите на лица с определена от компетентните органи група инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Определяне на авансовия данък, дължим по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Въпроси и отговори по прилагането на глава ХIV от ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и от приравненикъм тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Облагане обезщетенията на военнослужещите при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчно облагане на обезщетенията, изплащани по КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчно облагане на обезщетенията, изплащани по КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Ред и условия за ползване на данъчното облекчение за направено дарение от физически лица при определяне на данъка върху дохода по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Облагане доходите на физически лица, получени по застрахователни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Деклариране на доходи на чуждестранно физическо лице от пълномощник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Определяне и внасяне на авансовия данък по чл. 36 ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Облагане доходите на нотариусите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

С наемането на работници отпада основанието за определяне на дължимия данък в намален размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

При допусната грешка се падава нова декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Срокове и вносители на авансовия данък върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Облагане по ЗОДФЛ на доходите на чуждестранните физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Облагане доходите на съдружници в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Промени при облагането с окончателен годишен (патентен) данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Облагане по ЗОДФЛ на доходите на управителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и от приравнени към тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, реализирани от селско, водно и горско стопанство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Облагане по ЗОДФЛ на доходите, получени от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Облагане доходите на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Облагане на доходите на физическите лица, получени от наем, рента и аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Авансово облагане на доходите на лицата, реализирани от работа по трудови или по приравнените към тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Авансово облагане на доходите на физическите лица, реализирани от упражняване на дейност като ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Облагане на доходи от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Данъчно облекчение по ЗОДФЛ на направените от лицата вноски за доброволно пенсионно, здравно и друго осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Годишно облагане на доходите по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на работното облекло по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане на безплатната храна по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Облагане доходите на лицата, реализирани от трудови и от приравнени на тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Облагане по реда на ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, реализирани от продажба или замяна на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Ред и условия за ползване на облекчението за дарения при облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Дължи ли се окончателен годишен (патентен) данък за осъществяване на търговска дейност от павилион
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на глава ХІV от ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Облагане доходите на земеделските производители по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Данъчни облекчения по реда на ЗОДФЛ при определяне на данъчното задължение за доходите на лицата с определена от компетентните органи група инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Авансово облагане на лицата, извършващи дейност като едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01