Автори / източници
сп. "Счетоводство плюс"

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Добавки към възнагражденията на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Преодстъпване на данък върху печалбата на земеделските производители - юридически лица, за непреработена растителна и животинска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Данъчно третиране на наемните (лизингови) договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Промените в трудовото правоотношение се отразяват веднага
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Решение на МС във връзка с митническото понятие "стоки с произход"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01