Автори / източници
Огнян Варадинов

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Съответствието на стоките и правата на потребителите според новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Инфлуенсър маркетинг - същност и основни правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Какво трябва да пише на етикетите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Опасни стоки - изтегляне от пазара, унищожаване и санкции според Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Статут и компетентност на помирителните комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Изисквания при обявяване на рисковете от употребата на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Нови аспекти на гаранционната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Понятието потребител според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01