Автори / източници
Венцислав Великов

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Митническата измама като нарушение по чл. 234 от Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Основания за образуване на административнонаказателно производство по делата за митнически нарушения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Елементи на митническата територия на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Маловажни случаи на митнически нарушения по чл. 238 от Закона за митниците от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Издаване впоследствие на Сертификат за движение EUR 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Кой може да подава жалба срещу наказателно постановление за митническо нарушение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Превръщане на чуждестранната валута в левове за изчисляване на митническата стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Нова уредба на митническата дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Правна уредба на безмитния внос на мостри от стоки, имащи значение за здравето на населението. Регистрационен режим.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Внос на чуждестранни инвестиции в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Прекратяване на пълномощията на представителите (пълномощниците) по митническото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Правна уредба на безмитния внос на мостри на стоки, имащи значение за здравето на населението. Регистрационен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Изменение в режима за митническата регистрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Срок за изпълнение на наказателно постановление на началник на митническо учреждение, когато нарушителят е напуснал Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01