Автори / източници
Ивайло Николов

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя според правото на Европейския съюз и на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Пенсионните фондове и мястото им на капиталовия пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Необходимост от правна уредба на доброволното пенсионно осигуряване и обособяване на пенсионните фондове като юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Възможно ли е първичното публично предлагане на корпоративни ценни книжа?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01