Автори / източници
Екатерина Матеева - Стоянова, проф. д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Форма за действителност на сделките на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти на държавни предприятия - ЕТД по чл. 18 от ПРУПСДП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

За характера на правната защита, търсена с иска за определяне на граници по чл. 109а ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Относно транслативните сделки с така наречените паркоместа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Извършване на строеж в собствен парцел без съгласието на собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01