Автори / източници
Валентин Русев

Намерени 74 документа
подредени по дата на публикуване

Митническото задължение според Европейското митническо право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

ДДС при внос на стоки се установява и събира от митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Последващият контрол върху декларирането пред митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

След като превозвачът на внасяната стока не е предал стоката на получаващата митница, гарантиращата асоциация АЕБТРИ е длъжна да заплати държавните вземания за стоката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Банковата гаранция за митнически цели е уредена със специалните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Дължими ли са митни сборове за разликата на натовареното количество стоки при използване на различни по вид транспортни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Извършване на нотариална заверка на пълномощно за митнически цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Уведомяване за задържани стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Промените в Правилника за прилагане на Закона за митниците ­ още една голяма крачка по пътя на присъединяването към общоевропейското правно пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Новата международна Конвенция за временен внос на стоки за пълното хармонизиране на митническото ни законодателство с общоевропейското
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Задължително е уведомяването на длъжника за митническото задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Кой доказва дали операцията ТИР е приключила редовно или чрез измама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Митнически въпроси и отговори - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Митнически въпроси и отговори - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Митнически въпроси и отговори - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Митнически въпроси и отговори - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Митнически въпроси и отговори - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Митнически въпроси и отговори - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Митнически въпроси и отговори - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Правила за кандидатстване за продажба на стоки в безмитните магазини по границите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Длъжници на митницата могат да бъдат различни физически или юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Износът на човешки органи от РБ е забранен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Митнически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Данъчна основа при внос на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Присъединяването ни към ЕС няма да се отрази на работата на ишлем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Прилага ли се на практика от митниците у нас възбраната?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Изгарянето или кражбата на необмитена стока не освобождават превозвача от отговорността му за държавните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Митнически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Какво представлява митническият режим транзит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Митнически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Има ли срок на валидност на обвързващата информация за произхода на стоките?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Член 12 от Закона за държавния служител не може да има универсално приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Стоките престояват в митническите складове неограничено време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Решенията на митническите органи се издават само от компетентни за това длъжностни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Презумпция за изоставяне на стоките от местни лица с неизвестен адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Временен внос на транспортни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Свободните зони у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Обработка под митнически контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Обезпечаването на ДДС при внасяне, изнасяне или транзитиране на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Митническата стойностна стоките се определя в съответствие с принципите, залегнали в общото споразумение за митата и търговията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Банковата гаранция за митнически цели е догомор за поръчителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Производство по манифестирането на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Ново производство по принудителното събиране на държавните вземания, възложени на митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

За връщаните стоки не се дължат държавни вземания при внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Чужденците са отговорни за държавните вземания за откраднатия им автомобил у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Елементи за определяне на митни сборове и за прилагане на други мерки по вноса и износа на стоки и митническо направление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Законодателни промени в областта на обмитяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Митническо задължение при режим "Транзит"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Представителството пред митническите учреждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Възстановяване на мито от инвалид, закупил митнически оформен автомобил в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Още за временния внос съгласно съвременното митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Някои възможности за оформяне на временен внос съгласно съвременното митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Временния внос съгласно съвременното митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Въпроси и отговори по митническите режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Още по въпроса за обезпечаване на митата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Митническо оформяне на внасяни и изнасяни от дипломати стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Митническото задължение не се погасява с отнемането на стоките или изоставянето им в полза на държавата за съответната стока, а само за досегашния длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Митническо оформяне на стоките в свободните зони у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Временен внос с пълно освобождаване от митни сборове на професионална оборудване според разпоредбите на новия Правилник за прилагане на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Специфични разпоредби за обезпечаването на митническото задължение съгласно съвременното българско законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Вносното митническо задължение съгласно новото митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Значение на митническия надзор за митническото оформяне на внасяните чуждестранни стоки, съгласно новото българско митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Преференциален произход по международни споразумения за въвеждане на преференциални тарифни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Въпроси и отговори по митническите режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Агенцията за чуждестранна помощ е компетентна да извършва безмитен внос само за безвъзмездни помощи на дружествата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Отнемането в полза на държавата на контрабандни стоки се отнася и за административните наказания по чл. 52, буква "б" от Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Разграничаване на държавната собственост на частна и публична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Административно-наказателно производство съгласно новия Закон за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Деклариране на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Обезпечаване на митническото задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Предоставяне на информация от митническите органи по реда на новия Закон за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Някои нови разпоредби в Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Митнически въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01