Автори / източници
Христина Митрева

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Документиране на процедурата по потвърждаване и регистриране на професионалните болести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Новите промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Социалният диалог като ефективен инструмент за устойчиво икономическо и социално развитие на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Нови предизвикателства пред социалната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Защо осъвремененият доход замени средната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Реформа ли? Защо? А как?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01