Автори / източници
Жени Начева

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Основни насоки на анализ на пазарното поведение на компаниите, чиито акции са обект на търговия на борсовия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Устройство и дейност на Централния депозитар за ценни книжа - основни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Основни аспекти в дейността на инвестиционните посредници за защита интересите на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Разпоредби за допускането на ценни книжа за търгуване на фондовата борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Форми на финансиране на публичните дружества и методи за определяне на емисионната стойност на ценните книжа - обект на публично предлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Компоненти на проспектите за публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01