Автори / източници
Николай Островски

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Несъстоятелност на физически лица - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Несъстоятелност на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Следва ли да се представя решение на АД при вписване на сделки с търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Отражение на заличаването на търговско дружество в резултат на ликвидация върху процесуалната му правоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Договор за сметка със специално предназначение (escrow account)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Счита ли се за служебен учителският трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Неизправни длъжници при етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Получаване на по-голям дял от наследството от наследник, който е допринесъл за запазване или увеличаване на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Правни последици при забава на банков превод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Особен залог на търговското предприятие - специфични особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Съпружеска имуществена общност ли е картовата сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Прекратяване на исковия процес във връзка с първа фаза на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Правото на собственост при незавършена отчуждителна процедура по ЗТСУ след пропускане на преклузивните срокове по реституционните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

За нелоялната конкуренция като елемент на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01