Автори / източници
Иван Гюров

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Държавни помощи и услуги от обществен икономически интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Групово освобождаване от забранатапо чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Задължение за предварително уведомяване на КЗК при извършване на икономическа концентрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Антикартелна практика на комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Нарушаване на конкуренцията посредством държавни помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Становища но КЗК по приватизационните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Злоупотреба с господстващо положение. Решение на КЗК "ГИПС"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Освобождаване от забраната за споразумения между предприятия по ЗЗК: механизми и принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Предприятия със специални или изключителни права и правото на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Концентрация на стопанска дейност по смисъла на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Първо приложение на чл. 64 от Европейското споразумение за асоцииране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Едно ново решение на Комисията за защита на конкуренцията за съгласувана практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Доктрината за "осъществените съоръжения" в българското право на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01