Автори / източници
Стефка Атанасова

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Членство при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Оспорване на преобразуването на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Абсолютна симулация при договор за прехвърляне на дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Порочни регистърни решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Свободно ли е договарянето на лихви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Удостоверяване на електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Критика на Закона за електронния документ и електронния подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

За същността и функцията на електронния подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

За правата и задълженията на съдружниците в гражданското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Защита на правото на собственост при незаконни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Договорни парични задължения и плащане в чужда валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Жалба за бавност в данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Правна защита на собствениците по реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Несъстоятелност по молба на длъжник - търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Облагане на спедиторските услуги с ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Искът по чл. 307 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Капитализация и анатоцизъм
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Неперсофиницираните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01