Автори / източници
Йонка Цонева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За възможността чужденец да придобие апартамент от етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Проблеми във връзка с наличието на акции, дялове от ООД и компесаторни записи в съдържанието на масата по чл. 31 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Отговорност на лице, в полза на което е направено завещание, към кредиторите на завещателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Ирелевантно ли е качеството на наемодателя за валидността на договорите за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Някои въпроси във връзка с общите съпружески имущества в масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Задължения на предприемача към собствениците на земята и към лицата, на които се е задължил да прехвърли обект от построената сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Отговаря ли солидарно за задълженията на едноличния търговец неговият съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Някои проблеми по чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Вписването трябва да става по имот, а не по име на собственика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01