Автори / източници
Васко Ефремов

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси и отговори по ЗДДС - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Въпроси и отговори по ЗДДС - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по ЗДДС - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Специфичност при третиране облагаемостта на доходи по ЗОДФЛ и Кодекса за задължителното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Кредити по Закона за уреждане на необслужваните кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

По-важни правни, счетоводни и данъчни аспекти на измененията в осигурителните вноски и въвеждането на здравните осигурителни вноски и въвеждането на здравните осигурителни вноски от 1 юли 1999г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Характерни счетоводни проблеми и счетоводни записвания за 1998 г., породени от изменения в данъчното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Митнически режим за едноличния търговец след 1 януари 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01