Автори / източници
Людмил Димитров

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Производство в Патентното ведомство за регистрация на топологията на интегрални схеми
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Людмил Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Мотиви за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Закон за топологията на интегралните схеми.идентификация на предмета на закрила. Терминология
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Някои проблеми при тълкуването на чл. 52 от Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01