Автори / източници
Лиляна Панева

Намерени 45 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Данъчно облекчение по чл. 177, ал. 1, т. 3 ЗКПО за наето безработно лице с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Облагане по ЗМДТ на даренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Годишни корекции на данъчен кредит по реда на член 79 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Относно коефициента по чл. 73 от Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Режим и процедури за извършване на безмитна търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Външнотърговски режим на международните консигнационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Кой има право да отпуска заеми срещу лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Роля и място на товарния списък при режим “транзит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Имаме ли право да ни бъде възстановен данъчен кредит за внос след принудително събиране на митническите задължения по вноса?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Отчитане на курсовите разлики при цена, договорена в левова равностойност на валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Доставката CIF - уговорено пристанище в местоназначението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Международната сделка FAS и новото в нейните правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Количествено дефиниране на инвестиционния риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Митническо деклариране по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Международната доставка “франко граница”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

При кредитирането "гратисен" не значи безплатен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Международната продажба FCA съгласно Инкотермс 2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Доставките по Инкотермс `2000 и елементите на договаряната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Удържането на осигурителни вноски от възнаграждението на автора в периодични издания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Класация на алтернативни инвестиционни проекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Удържането на осигурителни вноски от възнаграждението на автора в периодични издания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Технология на капиталовото бюджетиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Възстановяване на митни сборове при реекспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Цели и принципи на капиталовото бюджетиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Условия и процедури за анулиране на единния административен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Промени в Инкотермс 2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Времева стойност на парите. Лихви и капитализация.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Движението на стоките "за", "от" и "между" свободните зони и складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Търговскоправна стойност на кодифицираните търговски обозначения Инкотермс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Задължителната сертификация на стоки при внос в Русия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Обезпечения при режим транзит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Преференциалното третиране на стоки по общата система за преференции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Лихвата при взаимоотношения между търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Митнически режими с отложено плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Международната доставка "франко превозвача"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Погасителният план при кандидатстване за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Търговските обичаи и сделките за покупко-продажба на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Особености на международната сделка "Франко - завода"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Реабилитирането на полицата - индикатор за приобщаване към пазарните принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Накратко за правната стойност на търговската кореспонденция при международ-ните сделки за покупко- продажба на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Търговските щрихкодове - пазарно ориентирана световна система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Конкретния кредит като източник на оборотни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

ИНКОТЕРМС - 90- международни правила за тълкуване на търговските термини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Терминът СРТ на Инкотермс `90
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01