Автори / източници
Лариса Тодорова

Намерени 354 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Какви вписвания се правят в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Признаване за трудов стаж по Кодекса на труда на времето на заемане на длъжност в институция на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда и при възлагане на концесия – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Междудневна почивка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Основен платен годишен отпуск – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Платен годишен отпуск на лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при преустановяване дейността на работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж, без работникът или служителят да е работил – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж при изпълнение на държавна служба, както и за работа по трудово правоотношение извън България – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Физиологичен режим на труд и почивка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

От 1 юли 2018 година са в сила промените в Кодекса на труда относно правото на отпуск на осиновителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Коментар по трудови отношения - Сключване и форма на трудовия договор - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при сключване на трудовия договор - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Определяне на клаузата в чия полза е сключен трудовият договор за изпитване - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Временно отстраняване на работника или служителя от работодателя - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Обезщетение на работника или служителя при недопускане на работа - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Съдържание на трудовата книжка - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Време, което се признава за трудов стаж, без да е налице трудово правоотношение - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за обучение - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда. Обявяване на определени дни за празнични и неприсъствени за работещите на територията на община, район, кметство или населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Работно време и почивки - По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време, без да уведомява Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - С писмена заповед работодателят определя работниците и служителите, които имат право на намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Може да се установява сумирано изчисляване на работното време за работници и служители, които имат право на намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Установяване на непълно работно време е допустимо както при подневно, така и при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение за дежурство или за разположение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Времето на дежурство е работно време, през което работникът или служителят се явява на работното си място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Ненормиран работен ден не може да се установява за работници и служители, които имат право на намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Установяване на ненормиран работен ден и заплащане на извънреден труд, положен в почивни и празнични дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Когато е въведено сумирано изчисляване на работното време, сравнението между действително отработените часове от работника или служителя и нормата работни часове се прави в края на периода на отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Кога се допуска полагането на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Работно време и почивки - Навършилите 16, но ненавършили 18-годишна възраст могат да полагат труд до 22,00 часа. За тях полагането на нощен труд в границите от 22,00 до 06,00 часа е забранено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Работодателят има право да търси от работника или служителя дисциплинарна отговорност за нарушение на правилника за вътрешния трудов ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - В заповедта за дисциплинарно наказание се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - С извършване на нарушението „уронване на доброто име на предприятието“ работникът или служителят злепоставя работодателя пред трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Работодателят може да наложи дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ и когато преди това не е било налагано наказанието „забележка“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Събирането и преценката на доказателствата започва с установяване на факта на нарушение, извършено от конкретен работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - През времето, когато служителят е в законоустановен отпуск, сроковете за налагане на дисциплинарното наказание не текат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Дисциплинарно уволнение може да се наложи за злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Срокове за налагане на дисциплинарно наказание и връчване на заповед за дисциплинарно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Дисциплинарна отговорност - Ползването на законоустановен отпуск от работника или служителя, който е извършил нарушението, или участието му в стачка удължават срока за налагане на дисциплинарното наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - За да носи работодателят имуществена отговорност, трудовата злополука или професионалната болест трябва да е установена по съответния ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Осигурителят, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа - предприятието ползвател, е длъжен в срок от 3 работни дни да декларира всяка трудова злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Обезщетението, дължимо от работодателя за вреди от трудова злополука, се намалява с размера на получените суми по сключен договор за застраховане на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят с писмена заповед от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - За вредите, които е причинил при или по повод изпълнението на трудовите си задължения, работникът или служителят отговаря имуществено пред работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Редът за осъществяване на ограничената имуществена отговорност включва два етапа - извънсъдебен и съдебен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Не е задължително в длъжностната характеристика да се посочи, че длъжността е за материалноотговорно лице, за да бъде налице имуществена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Ако работникът или служителят в едномесечен срок от връчването на заповед за ограничена имуществена отговорност оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Ако работникът/служителят не оспори заповедта за ограничена имуществена отговорност, работодателят има право да прави удръжки от трудовото му възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Работодателят няма право да прави удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя, ако няма издадена и влязла в сила заповед за ограничена имуществена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Работодателят няма право да задържи изплащането на възнаграждението на материалноотговорно лице за доизясняване на спор по установени липси от ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Кога се реализира ограничена имуществена отговорност и кога - пълна имуществена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - Бригадната отговорност е специфичен способ за разпределяне на пълната имуществена отговорност за липса, причинена от няколко работници или служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - В случай че не е подписан договор за бригадна отговорност, се прилагат правилата на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Имуществена отговорност - За реализиране на дисциплинарната и имуществена отговорност на работника или служителя следва да бъдат издадени отделни заповеди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при незаконно недопускане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Работник или служител, когото незаконно не са допуснали на работа, има право на обезщетение, независимо от промяната на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Отказът на работника или служителя да подпише допълнително споразумение за преназначаване на друга длъжност не е основание за работодателя да не го допуска до работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Ако обезщетението по чл. 331 от Кодекса на труда не бъде платено в едномесечния срок, работникът или служителят има право да се яви на работа, а работодателят е длъжен да го допусне да изпълнява трудовата си функц
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работник или служител, когото незаконно е отстранил временно от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Когато работникът се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложената му работа, работодателят или непосредственият ръководител има право да го отстрани от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Обезщетения по трудовото правоотношение - Времето, през което работникът или служителят не е работил поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, се зачита за осигурителен стаж. Обезщетенията при незаконно недопускане на работа и при временно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Специална закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - За работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да се установява сумирано изчисляване на работното време и да се въвежда ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Когато трудоустроената бременна работничка или служителка получава на новата си работа по-ниско трудово възнаграждение от трудовото възнаграждение за предишната си работа, тя има право на паричн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Закрила на майките с малки деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Задължение на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Специална закрила на някои категории работници и служители - Права на трудоустроения работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен да издаде трудова книжка на работник или служител, който постъпва за първи път на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Предаването на трудовата книжка следва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудова книжка и трудов стаж - В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>