Автори / източници
Винчо Георгиев

Намерен 1 документ

Стимулиране на безработните към самостоятелна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Винчо Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01