Автори / източници
Румяна Карлова

Намерени 22 документа
подредени по дата на публикуване

Три нарушения на забраната за злоупотреба с господстващо положение в сферата на естествените монополи (чл. 21 от ЗЗК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Враждебните придобивания в контекста на конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Преюдициално запитване по дела, свързани с прилагането на антитръстови правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Търговски съобщения за намаляване на цени и въздействието им върху потребителското търсене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Практика по прилагането на чл. 75 ЗЗК - Поемане на задължения от предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Прекратяване и продължаване на срочните договори на мобилните оператори с крайните потребители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Топлинните счетоводители - конкурентни проблеми, породени от секторната нормативна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Налагане на временни мерки в областта на нелоялната конкуренция - Забрана и спиране на разпространението на реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Новият Закон за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Приложимостта на чл. 9 и 18 ЗЗК в сферата на разпространение на музикални произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Свободните професии и правото на конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Дружествата за колективно управление на права ­ субекти на нарушение по чл. 9 или по чл. 18 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Оценка на концентративните и кооперативните съвместни предприятия от гледна точка на ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Определяне на размера на санкциите в антитръстовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Облекчен режим при определяне на имуществените санкции при картелни споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Един различен подход при определяне на пазарното положение по Закона за защита на конкуренцията. Приложимост на ЗЗК в хипотезата на чл. 2, ал. 2, т. 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Ограничаване на конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Форми за уведомления по ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Някои основания за обжалване на решения на КЗК и правомощия на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Дефиниране на географския пазар в рамките на контрола върху концентрациите по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по смисъла на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Забраната за поемане на изключителни права за търговия по чл.10, т.2 от Закона за защита на конкуренцията - съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01