Автори / източници
Емилиян Паскалев

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Право на държавата и общината на първи купувач съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Още за възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи в строителните граници на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Възстановяване на правата на собствениците върху земеделските земи в строителните граници на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

За обхвата на съдебния контрол върху подробни градоустройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Новото в съдебната практика при контрол върху подробни градоустройствени планове след 1990 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Прекратяване на участието в дружество с ограничена отговорност с писмено предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01