Автори / източници
Витали Таджер, проф.

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Изменения и допълнения в режима на принудително отчуждаване на частни недвижими имоти за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Права на малцинството в АД и ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Какво представлява поканата за общо събрание на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Как се приемат решенията от учредителното събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Писмено предупреждение при изключване на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Монополно и господстващо положение на предприятията по конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Кога преминава собствеността при продажба чрез търг на движими вещи - частна държавна собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Степени на търговската отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01