Автори / източници
Павел Кърлев

Намерен 1 документ

Защитата на потребителските интереси по отношение на предлаганите на пазара основни хранителни продукти - сравнителна оценка на политиката и законодателната уредба у нас с тези на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павел Кърлев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01