Автори / източници
Вася Прокопиева

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Срокове за изпълнение на инвестиционната програма при договори за приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Активната легитимация при ЕТ и ЕООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Опцията за купуване при оперативен и финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Извънсъдебна защита на правата на малцинството в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Особености при представителството на акционерно дружество от прокурист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Спорни въпроси при наследяване на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Относно правото на възнаграждение на търговския представител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Нови моменти в ликвидационното производство след изменението на Търговския закон през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Актуални въпроси относно дейността на търговския посредник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Посредничеството като способ за доброволно решаване на спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Нови моменти при дългосрочното жилищно кредитиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Правни аспекти при сливане и вливане на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Франчайзингът в условията на оформяне на европейския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Оздравително производство при несъстоятелност - по-добрата алтернатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Същност и приложение на факторинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Обезпечението при банковия кредит и последиците от необезпечаването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01