Автори / източници
Мария Зоева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Стандартът БДС ISO 10005:2006 ­ полезен и необходим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Стандартите ISO 9000:2000 и управлението на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Основни принципи и положения при системитеза управление на качеството съгласноISO 9000:2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Активната ангажираност на ръководството ­ основно изискване за ефективност на систематаза управление на качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Фокусът - върху потребителя, с внимание към другите заинтересовани страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Станадртите от серията ISO 9000:2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

ISO 9000 в малките и средните предприятия в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Условия за успешно внедряване на ефективна система по качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Шест основни въпроса по прилагането на стандартите ISO 9000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01