Автори / източници
Георги Михнев, проф. д.ик.н.

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Въвеждане на европейската система HACCP за контрол върху храните в тържищната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Информационната система на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Електронна борсова търговия с деривативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Електронна борсова търговия с деривативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Електронна борсова търговия с деривативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Кое наложи промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Проблеми на борсовата търговия в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Михнев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01