Автори / източници
Анна Станева, доц. д-р

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

За фактическия състав на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава трета - Лични отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава четвърта - Имуществени отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Промени в имуществените отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

По някои вече спорни въпроси относно имуществените отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Някои практически въпроси, свързани с менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01