Автори / източници
Надежда Зекова

Намерен 1 документ

Решение на общинската поземлена комисия - необходимо условие за възстановяване на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Зекова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01