Автори / източници
Дучка Добрева, доц. д-р

Намерен 1 документ

Данъчен режим на чуждестранните инвестиции в българия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дучка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01