Автори / източници
Катя Драгийска, д-р, д.е.с.

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Счетоводно отчитане на разходите по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Счетоводно отчитане в предприятията на разходи по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Отчитане на ликвидацията в предприятията, които не са пререгистрирани в търговския регистър в законоустановения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Организиране на счетоводната отчетност с цел осигуряване на информация за непризнатите за данъчни цели приходи и разходи, които представляват постоянни данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Счетоводно отразяване на постоянните и временни данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Последици от различията в размера на разходите и приходите, признати за данъчни цели, и разходите и приходите, признати във финансовите отчети на база МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Счетоводен стандарт 12 ­ Данъци от печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Ново издание на "Международните стандарти за финансови отчети 2004/2005 г." на Борда по Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Признаване на приходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Разяснения по НСС 27 ­ Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Разяснения на НСС 36 - Обезценка на активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 9
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 12
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 13
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 18
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 21
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 22
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 27
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 28
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 31
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 33
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 36
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 41
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Представяне на счетоводни грешки в годишните счетоводни отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Преоценяване на вземането във валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01