Автори / източници
Илия Николов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчни задължения на едноличния търговец при започване и прекратяване на патентна дейност през течение на данъчната година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Вноските на работодателите за допълнително осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Данъкът върху добавената стойност при продажба на загуба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Облагане доходите от наеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Корекции на авансовите вноски по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01