Автори / източници
Биляна Гецова–Димитрова

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменение в наименованието и обхвата на органите, на които може да бъде разкривана данъчна и осигурителна информация - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменение в обхвата на задълженията при осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Въвеждане на задължение за уведомяване при констатирани данни, застрашаващи икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменение при автоматичния обмен на информация, предоставяна от операторите на платформи - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при погасяване на публичните вземания - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при безкасовите плащания при доброволното изпълнение на публичните задължения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Въвеждане на задължение за уведомяване за сключени договори, плащанията по които ще се извършват с публични средства - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при стойността на обезпеченията на публичните вземания - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при имуществото, подлежащо на принудително изпълнение - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при правилата при някои продажби на специфични вещи - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения при условията за отсрочване и разсрочване на публични задължения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година - Изменения в някои от административнонаказателните разпоредби - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Преглед на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова–Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20