Автори / източници
Радостина Вътова

Намерен 1 документ

Представяне и анализ на проекта на стандартизиран договор при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радостина Вътова
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24